Generalforsamling

Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Skibelundforeningen på Hotel Skibelund Krat

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19:00, hvor der indledes med generalforsamling, Derefter kaffe og slutteligt foredrag ved lektor og forfatter Karsten Skov.

 Vi må bede deltagere ved generalforsamlingen betale 70 kr. til kaffen.

 Dagsorden:             

  1. Valg af dirigent samt stemmetællere.
  2. Beretning ved foreningens formand.
  3. Gennemgang af foreningens regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for 2024.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Efter tur afgår:

   Martha Ravn (modtager genvalg)

   Peter Clausen (modtager genvalg)

  1. Valg af revisor.

   Efter tur afgår:

   Hans Sørensen (modtager ikke genvalg)

  1. Indkomne forslag.
  2. Evt.

 Karsten Skov udgav i 2020 den autentiske roman ‘Under samme måne’, hvis baggrund er de store begivenheder der udspillede sig i Tyskland i slutningen af 2. Verdenskrig, og som betød, at tyske flygtninge i meget stort antal kom til Danmark. Det tyske mindretal blev bedt om hjælp til huse dem, heriblandt Erika på 18 og hendes mor. De kom senere til at bo i Oksbøllejren.  

Udover denne bog er han forfatter til de historiske romaner Enkeland og Knacker, der senere blev filmatiseret under titlen I krig og kærlighed.

 Bestyrelsen p.t.:                                          

Jørn T. Andersen (kasserer)                            Tlf. 23 23 72 16

Peter Clausen(bestyrelsesmedlem.)              Tlf. 51 74 04 52

Peter Schmidt (bestyrelsesmedlem)              Tlf. 29 64 73 56

Jens Kristian Busk Jensen (sekretær)             Tlf. 20 15 77 19

Helge Petersen (formand)                              Tlf. 23 34 63 24

Finn Rasmussen (næstformand.)                  Tlf. 75 36 16 66

Martha Ravn (bestyrelsesmedlem)               Tlf. 74 84 73 06

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *