Generalforsamlingen den 19. april 2017.

På generalforsamlingen den 19. april 2017 fortalte formanden om bestyrelsens visioner for en revitalisering af Skibelund Krat. Den skal efter planerne ske i to faser:

Fase 1 skal være færdig til grundlovsmødet i 2019. Den består af:

Anlæg af ny scene

Permanent overdækning af scenen

Geneetablering af siddepladserne i amfiteatret

Nyanlæg af sydindgang

Nyanlæg af parkeringsplads i syd

Informationspavillioner

Åbning af skoven ved Modersmålet og Genforeningsstenen

Fase 1 vil koste knap 1 million.

Fase 2 skal være færdig til Genforeningsfesten i 2020. Den består af:

Picnicområde

Kultursti

Legeplads

Bikerute

Crossfitområde

Fase 2 vil koste op mod 1.500.000, så det samlede budget for revitaliseringen, der tænkes indviet med et stort arrangement i forbindelse med Genforeningsfesten i 2020, bliver på ca. 2.5 millioner.

I efteråret 2015 bad vi arkitekt Steffen M. Søndergaard, Askov om at lave et skitseforslag til, hvordan en ombygning og renovering kunne se ud. Hans forslag kan ses i kolonne 3 – yderst til højre.

 

QR-koder på stenene

I Skibelund Krat kan man nu få orientering om de enkelte sten på selve stedet. DSC00999

Vi har sat en lille, diskret QR-kode på soklen af hver sten (dog mangler i øjeblikket en kode på Thor Lange og  H. J. Termansen. De to er også på vej).

DSC00997

 

 Man skal have internet på sin smartphone, og man skal have en app med en QR-kodelæser. Har man det, kan man ved at scanne de enkelte koder få oplysninger om hver enkelt sten. Informationerne og billederne, der hentes, stammer fra Skibelundforeningens hjemmeside.