H.A. Krüger

Gårdejer og politiker H. A. Krüger (1816-81) fik et formelt monument. Han talte for de dansksindede i fx Stænderforsamlingen i 1848: “Det er klart af alt, hvad her er sket, at de Herrer helt overser, at langt over halvdelen af Slesvigs indbyggere er dansk og dansksindet og vil ikke ind i Det tyske Forbund, men vil fremdeles blive ved og knyttes fastere til kongeriget Danmark”. Ved indvielsen stod symbolsk mod syd: ”De Herrer glemmer, at der er et dansk og dansksindet Sønderjylland”. Stenen er siden vendt 90 grader. Otto Evens (1826-95) har udført portrættet, der oprindelig så mod festpladsen. I Rigsdagen talte Krüger ofte om Pragfredens § 5, der åbnede for afstemning om tilhørsforholdet. Her står Krügers version af Fr. Fischers ord: “Vi føler os som danske, vi vil vedblive at være danske, og vi vil behandles som danske efter folkerettens principper”. Stenen blev indviet den 21. september 1882.

  • Produktion: Vejen Kunstmuseum 
  • Foto: Pernille Klemp, Designmuseum Danmark
  • Tekst: Teresa Nielsen, museumsleder. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *