Stenene

Krattets første sten lod Peder Larsen fremstille til opstilling i Lindbergs fødeby, Ribe, der dog ikke ville modtage den. I stedet talte Peder Larsen med forstander Schrøder. De besluttede, at mindet over en af N.F.S. Grundtvigs nærmeste, tro støtter skulle have plads i Krattet. Monumentets rene arkitektoniske form følger 1800-tallets romantiske tradition. Et særligt træk er teksten. Forsiden står svært fremkommeligt for Krattets gæster på sydsiden, hvor højen skråner stærkt nedefter. Inden træerne voksede op stod den symbolsk vendt mod de dansksindede syd for Kongeå-grænsen.
Stenen blev indviet den 3. november 1869. Teksten er komponeret i samråd med Grundtvig, der leverede en mindesang til.

Stenen står på en høj for sig selv og er altså den første af, hvad der skulle blive til mange sten. I en stor halvcirkel rundt om amfiteatret eller mødepladsen blev der gennem årene frem til 1931 rejst et dusin sten over personligheder, der fik deres livsgerning på Askov Højskole eller på anden vis gjorde en fortjenstfuld indsats i det folkelige arbejde. Det er mindesten for tolv mænd, hvoraf de tre har fået deres ægtefæller med. Da Ingeborg Appel efter sin død i 1948 fik sit navn hugget ind ved siden af ægtemanden Jacob Appel, var det den almindelige mening, at cirklen var sluttet.

Yderligere fem mindesten står mere østligt, og yderst finder man den tre meter høje Genforeningssten fra 1920. Den nyeste af disse sten er fra 1957 og mindes i alt 66 tidligere elever fra Skibelund Efterskole, som faldt under de to verdenskrige. 63 døde under 1. Verdenskrig, hvor i alt 263 tidligere Skibelund-elever var i tysk krigstjeneste.
Efter den sten var rejst, vedtog Skibelundforeningen, at der ikke skulle rejses flere, for at stedet kunne fastholde sit særpræg. Denne bestemmelse er der kun dispenseret fra en enkelt gang, nemlig i 1996, da der blev rejst en mindesten over forfatteren Jørgen Bukdahl i hundredåret for hans fødsel. Stenen er placeret i den store halvcirkel rundt om festpladsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *