Generalforsamling

Der indbydes hermed til ordinær generalforsamling i Skibelundforeningen på Hotel Skibelund Krat

Torsdag den 20. april 2023 kl. 19:00, hvor der indledes med generalforsamling, Derefter kaffe og slutteligt foredrag ved lektor og forfatter Karsten Skov.

 Vi må bede deltagere ved generalforsamlingen betale 70 kr. til kaffen.

 Dagsorden:             

  1. Valg af dirigent samt stemmetællere.
  2. Beretning ved foreningens formand.
  3. Gennemgang af foreningens regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for 2024.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Efter tur afgår:

   Martha Ravn (modtager genvalg)

   Peter Clausen (modtager genvalg)

  1. Valg af revisor.

   Efter tur afgår:

   Hans Sørensen (modtager ikke genvalg)

  1. Indkomne forslag.
  2. Evt.

 Karsten Skov udgav i 2020 den autentiske roman ‘Under samme måne’, hvis baggrund er de store begivenheder der udspillede sig i Tyskland i slutningen af 2. Verdenskrig, og som betød, at tyske flygtninge i meget stort antal kom til Danmark. Det tyske mindretal blev bedt om hjælp til huse dem, heriblandt Erika på 18 og hendes mor. De kom senere til at bo i Oksbøllejren.  

Udover denne bog er han forfatter til de historiske romaner Enkeland og Knacker, der senere blev filmatiseret under titlen I krig og kærlighed.

 Bestyrelsen p.t.:                                          

Jørn T. Andersen (kasserer)                            Tlf. 23 23 72 16

Peter Clausen(bestyrelsesmedlem.)              Tlf. 51 74 04 52

Peter Schmidt (bestyrelsesmedlem)              Tlf. 29 64 73 56

Jens Kristian Busk Jensen (sekretær)             Tlf. 20 15 77 19

Helge Petersen (formand)                              Tlf. 23 34 63 24

Finn Rasmussen (næstformand.)                  Tlf. 75 36 16 66

Martha Ravn (bestyrelsesmedlem)               Tlf. 74 84 73 06

En mild, dansk sommeraften 2021

En mild, dansk sommeraften 2021 dannede rammen om en smuk genforeningsfest i Skibelund Krat. 150 gæster deltog i Vejen Kommunes genforeningsarrangement, der havde været udskudt siden 15. juni, 2020 pga. coronarestriktioner.

Teksten fortsætter under billederne….

 

Nu var mundbindet så væk, og talen var fri. Borgmester Egon Fræhr skildrede den historiske ramme for genforeningen, projektleder Simon Faber talte om forskelligheder mellem den danske og den tyske kultur, og højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen fandt inspiration til sin tale i højskolebevægelsen.

Som det bør være til en genforeningsfest var der masser af musik og sang. Her skal nævnes Vejengarden, Øster Lindet Lejlighedskor, Holsted Motetkor. Genforeningstanken og fælleskabet blev bekræftet med en fællessang, der afsluttede arrangementet. Hauberg-Jessen duoen spillede stemningsfyldt , mens der blev serveret forfriskninger.

De rød-hvide uniformer, det grønne bøgeløv og aftensolens milde lys gav de tilstedeværende en stor oplevelse og et minde for livet.