Grundlovsmøde – endeligt program.

Grundlovsmøde i Skibelund Krat med Anders Fogh Rasmussen

175-året for Grundlovens indførelse fejres naturligvis i det historiske og naturskønne Skibelund Krat. Askov Højskole og Skibelundforeningen markerer dagen med et mere omfattende program end sædvanlig.

Kl. 12.00 Grundlovsmødet åbner med udstilling af veteranbiler, gamle traktorer, motorcykler. Til fornøjelse for de yngre gæster kommer Enghave Dyrepark med kaniner og marsvin.
Kl. 13.00 På plænen foran bronzealderhøjen optræder de fantastisk dygtige piger fra TEAMGYM, Vejen Gymnastikforening.

Kl.13.35 Ingen kan lave en festlig optakt som europamestrene for gardere, Vejen Garden, med indmarch og underholdning foran scenen i amfiteatret.

Kl. 14.25 Ungdomstaler er Peter Agerskov Høffner, Vejen Gymnasium

Kl. 14.45 Grundlovstale ved Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister og NATOs generalsekretær.
Undervejs i programmet er der fællessang ved højskolelærer Kristian la Cour.
Langs vejen til Skibelund Krat fra nord vil der være flagespalier, og der bliver uddelt 400 papirflag i dagens anledning.

Hotel Skibelund Krat sørger for spiseligt og drikkevarer.

Historie: Der har været afholdt grundlovsmøder i Skibelund Krat siden 1865 på foranledning af forstander Ludvig Schrøder, Askov Højskole. Der deltog 4.000 personer. I begyndelsen af 1970èrne ebbede disse møder ud, men i 2015 besluttede bestyrelsen for Skibelundforeningen, at 150-året for det 1. grundlovsmøde i Krattet skulle fejres sammen med 100-året for kvindernes valgret.
Askov Højskole var med på ideen, og der deltog 7-800 mennesker i festlighederne i Skibelund Krat. Siden er Grundlovsmøderne hvert år lavet i samarbejde mellem Askov Højskole og Skibelundforeningen. Vi glæder os til dit besøg den 5. juni 2024.