Referat af generalforsamlingen 2019

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/4-2019.

Foreningens formand, Helge Petersen, var desværre sygemeldt. Næstformand Finn Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Hans Sørensen, som blev godkendt.

Valg af stemmetællere blev udsat. Ville blive gjort, i fald behovet opstod.

Hans Sørensen startede med at konkludere, at indkaldelse og tidspunkt var i henhold til gældende vedtægter, hvorfor generalforsamlingen herefter kunne erklæres beslutningsdygtigt.

2. Beretning ved foreningens næstformand Finn Rasmussen.

Bestyrelsen blev præsenteret.

Bestyrelsens ønsker til beretningsåret 2018 – 19
­På generalforsamlingen sidste år gav Helge på bestyrelsens vegne udtryk for tre ønsker til det kommende år. Opfyldelsen af de tre ønsker ville være:

– At det må lykkes at få tilsagn om midlerne til det projekt, vi diskuterede sidste år, nemlig ”Revitalisering af  Skibelund Krat”, så renoveringen af amfiteatret og scenen ville kunne indvies ved grundlovsmødet i 2019, og resten af tankerne i ansøgningen kunne være færdig til maj 2020 og fejringen af grundlovsmødet og genforeningsfesten  i 2020.
– At vi må få godt vejr, så der også i 2018 ville komme rigtig mange
mennesker til grundlovsmødet.
– At der fortsat ville være mange mennesker, som ville besøge og få glæde af Krattet hen over året, og i den sammenhæng gøre brug af vore 2 rundvisere, tidligere formænd for Skibelundforeningen Vagn Smed og Jørgen Kloppenborg.


Efter mange måneders ventenhen over 2018 kom den glædelige meddelelse med brev fra
A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål,
at Fondens bestyrelse havde bevilget et beløb på kr. 5.000.000 til fornyelse af Skibelund Krat.


Stor var glæden. Med tilsagnet er der endelig mulighed for at få revitaliseret Skibelund Krat, – at få dette naturskønne og historiske sted tilført ny energi. Et ønske som mange bestyrelsesmedlemmer før os har gjort en indsats for.


Vejen Kommune bidrager endvidere med 500.000 og Skibelundforeningen har indsamlet små 100.000 kr.

Vi når ikke at få amfiteatret og scenen indviet til grundlovsmødet i år, men projektet har taget form, der er en klar styring, og målet er i sigte.

Det ser således ud.

Ansvaret for gennemførelsen af projektet og dets økonomi ligger i en såkaldt Styregruppe.

Formålet med den er:
– At sikre sammenhæng og fremdrift i renoveringen
– At sikre koblingen til markeringen af Genforeningen i 2020
– At sikre fremtidig udvikling af Skibelund Krat som attraktion for borgere og turister; ”et kendt fyrtårn både i kommunen og i hele landet”, som det udtrykkes i kommissoriet.

Deltagere:
Kommunaldirektør Ole Sloth, Vejen KommuneDirektør Sonja Miltersen, Vejen Kommune
Fra A. P. Møller-fonden, Ulla Lunn
Afdelingschef for Teknik og Miljø, Peter Hansen, Vejen Kommune
Chefkonsulent, Casper Rasmussen, Vejen Kommune

Og fra Skibelundforeningen, Helge Petersen

Der er ligeledes nedsat en Projektgruppe: Renoveringen

 Gruppens formål er:

  • at sikre detaljerne i ombygningen inden for projektet, herunder udformning af landskab og scene, samt endvidere tids- og procesplan.

Deltagere:

Arkitekt Steffen Søndergård

Ingeniør Peter Iversen, Vejen Kommune

Landskabsarkitekt i Vejen Kommune Signe Hvergel Petersen

Signe Moos, Moos Landskaber

Og fra Skibelundforeningen Jens Kristian Busk Jensen, Helge Petersen samt Finn Rasmussen.

Projektgruppe: Information og kommunikation har til formål:
– at sikre information om udvikling af Skibelund Krat og området
– at øge viden for borgere, turister og befolkningen generelt i forhold til 2020.

Deltagere:
Kultur- og turismekonsulent Charlotte Thomsen

Turisme- og kommunikationskoordinator Charlotte Hammer

Museet på Sønderskov

Hotel Skibelund Krat

Kommunikationsrådgiver Signe Hald Kristensen

og fra Skibelundforeningen Jørn T. Andersen.

Der er desuden en gruppe AD Hoc interessenter hvis formål er:
– at sikre højt vidensniveau og samspil med berørte parter
– at sikre fremtidig udvikling og forankring af Skibelund Krat og dets historie.

Deltagere:
Hotel Skibelund Krat

Skibelund Efterskole

Naboer

Askov Mud Eaters (MTB-klub)

Vejen Kunstmuseum

Museet på Sønderskov

Askov og Rødding Højskoler

og sponsorerne.
I denne gruppe har der været afholdt et møde med 36 meget engagerede deltagere, som har bidraget med langt over 100 forslag og ideer til renoveringen og ikke mindst ideer til fremtidig brug af amfiteatret, den tidligere festplads og området i det hele taget.

På det 1. Styregruppemøde d. 24. januar blev det besluttet, at deadline for endelig færdiggørelse er 1. maj 2020. Planforslag skal derfor skal derfor godkendes senest den 1. maj 2019, så der afsættes et år til renoveringen.
Ulla Lunn gav udtryk for, at Fonden godt kan acceptere, at tidsplanen strækker sig længere end det projekterede. I den sammenhæng var der generel interesse i Styregruppen for at skabe en etape 2, som skal styrke samspillet mellem Skibelund Krat, Frihedsbroen, Kongeåstien, Hærvejen med videre. Intentionen er en stærkere formidling af områdets historiske betydning og nutidige kvaliteter, som kan gøre området attraktivt for flere, herunder turister. Detaljerne i denne fase er endnu ikke lagt fast, men dette handler om mountainbike-rute, lege- og bålplads og en kultursti.

Projektgruppen har indstillet til Styregruppen at følgende elementer skal med i fornyelsen af Krattet frem mod 1. maj 2020. Den såkaldte fase 1:
– renovering af scenen
– overdækning af scenen

– renovering af siddepladserne
– renovering af sydindgangen
– renovering af øvrige stensætninger

– etablering af flere parkeringspladser
– aftale med hotellet om toiletfaciliteter

Sidste år nikkede generalforsamlingen til vores planer for scenen, scenens overdækning, siddepladserne, sydindgangen, toiletter og parkeringspladser. For disse tiltag findes der nu en konkret plan. 

Bestyrelsen har afholdt mange møder med fonden, kommunen, fagfolk og interessenter. Det har været styrende i vores gennemgående holdning til renoveringen, at:

Sikre forholdene omkring scenen

Sikre en fornyelse af krattet i respekt for krattets historie

Sikre ro omkring mindeparken, MEN OGSÅ AT

Skabe fornyelse, så flere vil finde krattet attraktivt


Grundlovsmødet 2018
Det traditionsrige Grundlovsmøde i Skodborg blev ikke holdt 2018 og derfor blev deltagerne inviteret til Skibelund. Af samme grund indbød vi Skodborg Brandværnsorkester til at forestå den festlige indmarch med efterfølgende musik indtil de dygtige gymnaster fra Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole overtog den knastørre plæne.
Grundlovstalen blev holdt af tidligere overborgmester i Flensborg, Simon Faber. Han er nuværende koordinator for fejringen af 100 året for genforeningen.

Musikken stod 6-Pack Jazzband ved Gudmund Jessen for. –  Og så blev der naturligvis sunget.

Grundlovsmødet 2019
Mødet følger op på traditionen fra tidligere år, men starttidspunktet flyttes fra kl. 15 til kl. 14. Skodborg Brandværnsorkester byder velkommen, Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole står for gymnastikken. Som taler er det lykkedes at få Lykke Friis.
Lykke Friis, der præsenterer sig selv som specialist i europæisk politik med særligt fokus på Tyskland. Hun er Berlingske Tidendes korrespondent i Tyskland og bosiddende i Berlin, formand for Det Udenrigspolitiske Selskab og tidligere klima-, energi- og ligestillingsminister og tidligere prorektor på Københavns Universitet. 

Lykke Friis er en flittigt brugt ekspert af tv og radio. Hun er bogaktuel med en ny bog ”En kuffert i Berlin”, der handler om det sidste dramatiske år i tysk politik og det forestående ”Mutti-mysterium” – hvem skal afløse Merkel?
Gudmund Jessen og 6-Pack Jazzband slutter dagen af.

Indbydende Krat
Bestyrelsen søger til stadighed at få Krattet til at fremstå så indbydende som muligt. Det sker i et tæt samarbejde med Vejen Kommune. En hjælp som vi er meget taknemmelige for, og som Kommunen skal have stor tak for. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor krattets vedligehold altid er hovedtemaet. Som supplement har bestyrelsen afholdt to arbejdsdage med motorsav, gummiged, traktor og vogn og andet relevant udstyr for at få Krattet til at se indbydende ud. Ind imellem er bestyrelsesmedlemmer hver i sær i krattet med en grenbeskærer eller en affaldspose til indsamling af affald.

7 Nye lodejere:

I vedtægterne står der, at bestyrelsen skal præsentere nye lodejere, der er kommet til siden sidste generalforsamling. I år er det:


Peter Reinar Høeg Rasmussen, Skravevej 9, Københoved

Nanny og Hans Christian Bruun, Langetvedvej 17, Langetved

Edith og Asger Sørensen, Rugtoften 38, Skodborg

Pernille og Peter Skov Madsen, Øster Skibelundvej 52, 6600 Vejen

Fra bestyrelsen skal lyde et stort velkommen i lodejerkredsen.
Samtidig vil bestyrelsen gerne opfordre alle medlemmer til at være aktive i forsøget på at få endnu flere lodejere i Skibelundforeningen.

Festlighederne omkring fejringen af genforeningen i 2020
Alle lodejere opfordres til at følge med i alle de mange spændende tiltag lokalt og på landsplan i forbindelse med fejringen af Genforeningen af Sønderjylland med Danmark.
I Vejen Kommune er der rigtig mange ting på tegnebrættet, og Skibelund Krat er bl.a. tænkt som centrum for festlighederne her i kommunen.
– 23. maj afholdes DGI-stafet
– 14. juni afholdes Folkefest
– 9. juli er der besøg af kongehuset

Tak for opbakningen
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed udtrykke en varm tak til alle kontingentbetalende lodejere, fordi I bakker op omkring Skibelundforeningen
og opfordre jer til løbende at følge med på foreningens hjemmeside www.skibelundforeningen.dk.  

Om samarbejdet i bestyrelsen skriver Helge, at:
Der skal lyde en varm tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og indsatsen i det forløbne år. Alle er villige til at påtage sig en ny periode. – Der er mange spændende opgaver forude. 
Til slut synes jeg, at vi alle sammen skal ønske hinanden tillykke med, at Skibelundforeningen i år kan fejre 150 års jubilæum.


Fra de øvrige bestyrelsesmedlemmers side kan det siges, at der står stor respekt om det kæmpemæssige arbejde Helge i øjeblikket yder for Skibelundforeningen. Det skal han også have en stor tak for.

Inden vi diskuterer den samlede beretning får Steffen Søndergaard ordet, så I kan få et indblik i de konkrete planer for den fase, der strækker sig frem til genforeningsfestlighederne næste år, og som vil kræve det meste af den kapital, der foreløbig er bevilget.

Efter den egentlige beretning gennemgik Steffen Søndergaard det foreliggende projekt omkring amfiteatret. Heri særligt forslaget omkring overdækning af scenen, der lige nu er skitseret som en permanent, skulpturel overdækning bestående af stålrør, hvorover der er spændt et sejl.

Spørgsmål fra salen: Blade på sejlet ved overbygning. Det er umiddelbart ikke noget problem. Sejlet på Knivsbjerg har stået i 20 år og fremstår pænt.

Eventuel brug af scenen. Der er flere interessenter, der har vist interesse – hvis ikke man kan komme i tørvejr, så vil brugen være mindre. Vi ser her en skulpturel løsning som altid står klar til brug – i tilgift kan den så lukkes i siderne ved større og planlagte arrangementer.

Da der ikke var yderligere spørgsmål kunne Hans Sørensen meddele at beretningen er taget til efterretning.

3. Gennemgang af foreningens regnskab.

Jørn T. Andersen udleverede og gennemgik regnskabet. Året 2018 har et overskud på kr. 13.985 og foreningen har nu et indestående på kr. 163.037.

Regnskabet var suppleret med et estimeret budget for 2019.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorfor dirigent erklærede regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2019.

Bestyrelsen foreslog at fastholde et kontingent på kr. 200 for 2020.

Det foreslåede beløb på kr. 200 i kontingent for 2020 blev godkendt uden kommentarer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår:

Helge Petersen (modtager genvalg)

Jørn T. Andersen (modtager genvalg)

Der var genvalg for begge.

6. Valg af revisorer.

                      Efter tur afgår: Vagn Smed

Vagn Smed blev genvalgt.

7. Indkomne forslag.

Intet modtaget.

8. Eventuelt.

Hans Sørensen rettede en stor tak til bestyrelsen for det indsatsen i det forgangne år

Finn Rasmussen takkede Hans Sørensen for veludført dirigentgerning samt de fremmødte generelt for deres engagement.

Finn Rasmussen takkede også de to faste rundvisere i Krattet – Vagn Smed og Jørgen Kloppenborg-Skrumsager.

Forud for generalforsamlingen havde museumsinspektør ved Sønderborg Museum, René Rasmussen fortalt om ” Sønderjylland i 30èrne”

Et meget spændende foredrag der omhandlede en turbulent tid for de hhv. danske og tyske mindretal på begge sider af grænsen.