Skibelundfolder

FOLDEREN er fremstillet til glæde for såvel lokale- som udenbys gæster. Den synliggør Skibelund Krats historie og handler især om de mange monumenter på stedet – en rækken stærke kunstværker med gribende fortællinger. Hovedværkerne er Niels Skovgaards Magnussten, der blev indviet i 1898 og Niels Hansen Jacobsens Modermålet fra 1903.

Folderen anviser samtidig den nære geografiske og indholdsmæssige sammenhæng mellem Vejen by og Skibelund Krat. Det sker både ved at beskrive billedhugger Niels Hansen Jacobsens betydning begge steder og ved fysisk på letlæste, detaljerede kort at vise forbindelsesvejene mellem de to steder – til fods, på cykel eller i bil.

Ved gennemskrivningen i allerkortest essensform af stedets og de enkelte monumenters historie er der opstået en lidt anden fortælling end, hvad man hidtil har kunnet læse. Klare pointer som de stærkt symbolske opstillinger af monumenterne med front mod syd og Ludvig Schrøders måde at samle stenene på, har hidtil ikke været set og ej heller beskrevet. De meget korte informationstætte tekster er baseret på museumsleder Teresa Nielsens forskningsarbejde, der på sigt skal munde ud i en bog om Krattet i samarbejde med etnolog Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov.

Folderen blev trykt i efteråret 2012, men blev lagt bort til præsentation i foråret 2013. Nu er håbet, at især kortbeskrivelserne af vandreruterne ad lukkede stisystemer mellem Vejen Kunstmuseum/Vejen Bymidte og Skibelund Krat vil være med til at skabe en god markedsføring af denne nationale attraktion, der kan være med til at lokke både turister og potentielle tilflyttere hertil. Ruterne kan samtidig være med til at fremme, at de, der allerede er bosat får lyst til at afprøve vandringer/cykelture – altså en aktiv fritid!

FOTOGRAF. Skibelund Krat er gennemfotograferet af den erfarne fotograf Pernille Klemp fra Designmuseum Danmark, der tidligere har fotograferet historiske anlæg som Liselund og Fredensborg Slotshave. Samarbejdet har ført til nye vinkler på det velkendte stof, og der er etableret en rig billedbank af høj kvalitet. Den tvinger til, at man må tage stedet alvorligt. Disse højkvalitetsoptagelser kan være med til overbevise nye gæster om, at stedet er en rejse værd.

GRAFIKER. Folderen er udarbejdet i samspil med den talentfulde grafiker Helle Jensen, der blandt mange andre arbejdsopgaver har tegnet Vejen Kunstmuseums og Vejen Billedskoles logoblok, og har lavet layout-skabelon til museets og kunstforeningens blad, Kunst omkring Trolden. Hun har på en stram, pædagogisk og grafisk stærk måde fået udnyttet formatet og folderens felter optimalt, så der på den ene side en plads til de overordnede fortællinger og det store kort, mens den anden side felt for felt beskriver stenene. Som en særlig BONUS er det lykkedes også at få Skodborghus Mindesmærket med i tekst, billede og på oversigtskortet!

ØKONOMIEN. På baggrund af velvillig økonomisk støtte og i samspil med mange gode kræfter er folderen blevet nøjagtig som forventet – en oplevelsesmættet formidling, som vi håber kommer egnen til gode, og håber også, at det i beslægtet regi må blive muligt at gå videre med foldere, der formidler andre af egnens kunstneriske attraktioner.

Folderen er muliggjort med midler fra LAG-Vejen, EU, Fødevareministeriet, Vejen Kunstmuseum og Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub.

Indholdet af folderen er lagt ud i lettilgængelige afsnit på:

http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/forside.htm

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *