Vedligeholdelse af krattet

Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at området virker indbydende og holdt i orden, sådan at gæsterne får en god oplevelse uanset på hvilken årstid, de færdes der. En af de større ting, der er udført, er opmaling af stenene, så teksten igen fremstår tydeligt.

Skibelundforeningens bestyrelse har et fortrinligt samarbejde med Vejen Kommune  – også vedrørende vedligeholdelse af området. Vi gennemgår fysisk området en gang om året med Thomas Vad Holm fra Vej & Park afd.

Vejen kommune afsætter i budgettet årligt godt 30.000 kroner til slåning af græs og underskov. Beløbet dækker så 3 gange slåning henover året. Afhængig af vind og vejr har vi nogle gange kunnet nøjes med 2 til 2,5 gang slåning, hvorved der spares lidt. Efter aftale bliver det resterende beløb brugt til udtynding ved indgangsveje – eller på andre ønsker, som vi har. I år forventer vi at få fornyet trinene op ad højen til Genforeningsstenen.

Bestyrelsen har været samlet til en arbejdsdag i august sidste år, hvor vi fik fjernet resterne af scenen, som var i en forfatning, der kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for Krattets publikum. Derudover fjernes større, nedfaldne grene i foråret, så de ikke er til gene for græsslåningsmaskinerne. Efter sidste års voldsomme storm, hvor der heldigvis ikke skete skader, blev der sørget for mandskab til at få ryddet op.

Vi regner med at gentage arbejdsdagene, så Krattets vedligeholdelsesgrad bliver bibeholdt, og samtidig ser vi frem til den årlige generalforsamling, hvor også den enkelte lodejer har mulighed for at fremkomme med ønsker og forslag.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *